Vuosikokouskutsu 2023

K O K O U S K U T S U

Suomen Grosspitz ry:n jäsenet kutsutaan Suomen Grosspitz ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.5.2023 alkaen klo 18 etäkokouksena Teamsin tai vastaavan etäkokousjärjestelmän välityksellä. Etäpalaverin linkki: toimitetaan vuosikokoukseen ilmoittautuneille ennen kokouksen alkua sähköpostitse.

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tämän lomakkeen kautta https://suomengrosspitz.yhdistysavain.fi/tapahtumat/vuosikokous-2023/ Mikäli et pysty ilmoittautumaan lomakkeen kautta, laita viestiä yhdistyksen sihteerille info@grosspitzry.fi . Ilmoittautuminen suljetaan kaksi tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kahdeksannen kohdan määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista asioista voidaan keskustella, mutta niistä vuosikokous ei voi päättää.

Valtakirjojen tarkistaminen (yksi valtakirja / jäsen) suoritetaan ennen kokouksen alkua. Lähetä valtakirja viimeistään 30.5.2022 klo 18 mennessä ilmoittautumislomakkeen kautta tai sähköpostitse yhdistyksen sihteerille osoitteeseen info@grosspitzry.fi

Suomen Grosspitz ry:n hallitus


SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2023

Paikka: Etäkokous

Aika: 30.5.2023 klo 18.00 (Valtakirjat on toimitettava etukäteen, 29.5.2023 klo 18 mennessä, ja ne tarkistetaan ennen kokousta).

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hyväksytään hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden työ- ja toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023.
 9. Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. Valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Muut asia
 11. Kokouksen päättäminen

Kutsu lähetetään jäsenille myös sähköpostitse.

 

Valtakirja

Valtakirja 2023

Shopping Cart